Nagusia, 31 Bis. 20140 ANDOAIN (Gipuzkoa). Tel. 943592232. Email: euskaldunamt@yahoo.es

 

EUSKERAZ

2016. urteko federatuen prezioak

2017eko helduen egutegia

2015ko gazteen egutegia

2017eko Aste Santua

Aurreko urteetako egutegiak

CASTELLANO

Tarifas de federados para 2016

Calendario mayores 2017

Calendario infantiles 2015

Semana Santa 2017

Calendario años anteriores

tiempo Andoain

 

 

 

URRIAK 22 OCTUBRE

 

 

 

 

Usun-Arbaiun-Baldelako Erreka-Arangoiti (1355m.)- Leire

 

 

 

 

 

 

 

Ibilaldia / recorrido

LUZEA

MOTZA

Luzera / Distancia:     

16 Km.

10 Km.

Alturarik handiena  /

 Altura máxima: 

1353m.

1353 m.

Igotako guztia /

Ascensión acumulada: 

955 m.

650 m.

Jatxiera guztia /

Descenso acumulado: 

693 m.

650m.

Ibilaldiaren iraupena /

Duración del recorrido: 

 

5:30 ordu

4:30 ordu  

 

 

 

IRTEERA/SALIDA  

 

DONOSTIA AMARA 7:30

ANDOAIN CAJA LABORAL 7:45

IRTEERA / SALIDA  

 

 

 

     

PREZIOAK / PRECIOS:

                        BAZKIDEAK / SOCIOS: 14 €

                        BAZKIDE EZ DIRENAK / NO SOCIOS: 17 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de la asamblea extraordinaria celebrada el 25 de Septiembre de 2017.

Comienza la Asamblea, en segunda convocatoria, a las 20,15 horas, con la asistencia de 9 socios. El Presidente Juantxo Arregi saluda a los presentes y cede la palabra al Secretario Celes Martínez, quién pasa a desarrollar el orden del día.

1.-ELECCCION DE JUNTA ELECTORAL

Se comenta que debido al proceso electoral para elegir nuevo Presidente, hay que elegir una Junta Electoral para el desarrollo de la misma. Se ejigen a dos socios.  Arantxa Garmendia y José Miguel Azpiroz.

2.-APROBACION CALENDADIO ELECTORAL

Se presenta el calendario electoral con los diferentes puntos y fechas y se aprueba por unanimidad. 

Sin más que tratar se levanta la sesión a las 20,30 horas

 

2017go Irailak 25an egindaki Batzar Ez-ohikoaren Akta.

Ez-ohiko batzarrari 20.15tan ematen zaio hasiera, bigarren deialdian. 9 bazkide bertan direlarik. Juantxo Arregi zuzendariak hartzen du hitza bazkideak agurtzeko eta ondoren idazkaria den Celes Martinez-i ematen dio hitza, honek aurkezten duelarik eguneko egitaraua.

1.-HAUTESKUNDE BATZORDEA AUKERATU

Prozesu elektorala dela eta, lehendakari berria aukeratzeko, hauteskunde batzordea aukeratu behar da lehenik. Bi bazkide dira aukeratuak. Arantxa Garmendia eta Jose Miguel Azpiroz.

2.-HAUTESKUNDE EGUTEGIA BAIEZTATU

Egutegia aurkezten da, bertan bete behar diren gai eta datekin, eta aho batez onartzen da.

Beste gabe, batzarra, 20.30tan bukatzen da.

 

 

PROCESO ELECTORAL:

 

Estimado soci@ te comunicamos la apertura de un proceso electoral para la elección de un nuevo Presidente para un periodo de dos años.

El proceso electoral será el siguiente.

Presentación de candidatos 9 de Octubre al 2 de Noviembre

Presentación de alegaciones 3 de Noviembre al 7 de Noviembre

Proclamación de candidatos 8 de Noviembre al 10 de Noviembre

La Asamblea Extraordinaria se celebrará a continuación de la Asamblea Ordinaria del 15 de Noviembre.

Componen la Junta Electoral: Arantxa Garmendia y José Miguel Azpiroz

Recibe un saludo. El Presidente Juantxo Arregi

 

LEHENDAKARIA AUKERATZEKO PROZESUA

Bazkide preziatua

Idatzi honen bitartez, bi urterako lehendakari berri bat aukeratzeko prozesu berri bat irekitzen dela jakin nahi dizuegu.

Aukeraketa prozesua honela izango da.

Hautagaien aurkezpena Urriak 9 Azaroa 2

Argudioen aurkezpena Azaroak 3 Azaroak 7

Hautagaien jakinarazpena Azaroak 8 Azaroak 10

Ohiz kanpoko batzarra, Azaroaren 15ko batzar orokorraren ondoren egingo da.

Hautezkunde batzordeko kideak hauek izango dira: Arantxa Garmendia eta Jose Miguel Azpiroz.