LEHENDAKARIA HAUTATZEA  / ELECCION DE PRESIDENTE

Queremos comunicar a la masa social de EUSKALDUNA MENDIGOIZALE TALDEA que en la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado 22 de noviembre de 2023, JOSE MARI FERNANDEZ JIMENEZ fue elegido  nuevo Presidente del club por un periodo de dos ańos.

 

La constitución de la Junta Directiva, que queda como sigue:

 

PRESIDENTE:  José Mari FERNANDEZ JIMENEZ

 

VICEPREIDENTE: Xabier OYARZUN LABAYEN

 

SECRETARIA: Mertxe DE UZIN SARASOLA

 

TESORERA: Amaia ELGARRESTA UBIRIA

 

VOCALES:        Jesús Mari BERAZA GARMENDIA

                    Arantxa MENDIZABAL AGIRRE

                    Federico FORCADA ORBEGOZO

                    Javier GOZALO ERRO

                    José Cruz OIARTZUN LABAYEN 

 

EUSKALDUNA MENDIGOIZALE TALDEAren bazkideei jakinarazi nahi diogu joan den 2023ko azaroaren 22an egindako Ezohiko Batzarrean  JOSE MARI FERNANDEZ JIMENEZ elkarteko presidente berria hautatu zutela, bi urterako.

 

 

Zuzendaritza Batzordea honela geratu da:

 

LEHENDAKARIA:  José Mari FERNANDEZ JIMENEZ

 

LEHENDAKARIORDEA:  Xabier OYARZUN LABAYEN

 

IDAZKARIA: Mertxe DE UZIN SARASOLA

 

DIRUZAINA: Amaia ELGARRESTA UBIRIA

 

KIDEAK:      Jesús Mari BERAZA GARMENDIA

                Arantxa MENDIZABAL AGIRRE

                Federico FORCADA ORBEGOZO

                Javier GOZALO ERRO

                José Cruz  OIARTZUN  LABAYEN