LEHENDAKARIA HAUTATZEA  / ELECCION DE PRESIDENTE

Queremos comunicar a la masa social de EUSKALDUNA MENDIGOIZALE TALDEA que en la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado 13 de noviembre de 2021, GUILLERMO ALCALA EZQUERRO fue reelegido Presidente del club por un periodo de dos ańos.

 

El día 24 de noviembre se celebró la reunión para la constitución de la Junta Directiva, que queda como sigue:

 

PRESIDENTE: Guillermo ALCALA EZQUERRO

 

VICEPREIDENTE: José Mari FERNANDEZ JIMENEZ

 

SECRETARIA: Mertxe DE UZIN SARASOLA

 

TESORERA: Amaia ELGARRESTA UBIRIA

 

VOCALES: Jesús Mari BERAZA GARMENDIA

                    Arantxa MENDIZABAL AGIRRE

                    Federico FORCADA ORBEGOZO

                    Javier GOZALO ERRO

                    José Cruz OYARZUN LABAYEN 

 

EUSKALDUNA MENDIGOIZALE TALDEAren bazkideei jakinarazi nahi diogu joan den 2021ko azaroaren 13an egindako Ezohiko Batzarrean GUILLERMO ALCALA EZQUERRO elkarteko presidente hautatu zutela berriro, bi urterako.

 

 

Azaroaren 24an Zuzendaritza Batzordea eratzeko bilera egin zen, eta honela geratu da:

 

LEHENDAKARIA: Guillermo ALCALA EZQUERRO

 

LEHENDAKARIORDEA: José Mari FERNANDEZ JIMENEZ

 

IDAZKARIA: Mertxe DE UZIN SARASOLA

 

DIRUZAINA: Amaia ELGARRESTA UBIRIA

 

KIDEAK: Jesús Mari BERAZA GARMENDIA

                Arantxa MENDIZABAL AGIRRE

                Federico FORCADA ORBEGOZO

                Javier GOZALO ERRO

                José Cruz OYARZUN LABAYEN